Kobetzu Kaizen Eğitimi

Eğitimin Amacı
Kobetsu  “kai” ve “zen” kelimelerinin bileşimi olup “odaklanmış iyiye doğru değişim” anlamına gelmektedir. Bu başlık altında yer alan çalışmaların içeriği ise şöyledir;Kayıpları belirleyip analiz etmek, Kayıpları önleyecek iyileştirmeleri başlatmak, Stok azaltıcı çalışmaları başlatmak (örneğin; yedek parça vb), Üretkenliği artırmak, Kaizen yaklaşımını yaymak.
Özetle; maliyetleri azaltacak, verimliliği artıracak, kullanım kolaylığı, bakım kolaylığı, temizlik kolaylığı, anormalliklerin kolayca fark edilebilmesini sağlayacak ve çalışanların tam katılımını teşvik edecek bir yapı kurmak ve bu sayede kayıpları önlemektir.

Eğitimin Süresi
1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği
Kuruluşlarda iyileştirmeler çeşitli araçlar ve yönetim tarzlarıyla gerçekleştirilebilmektedir. Yapılan iyileştirme konularının nasıl belirleneceği, kayıp yapısı analizi, takım çalışmaları, sunum teknikleri bu eğitim kapsamında örneklerle anlatılmaktadır. Japonya’nın Başarısı ve Ülkemizin Stratejik Durumu, Mükemmelliğin Temel Kavramları, Tedarik Zinciri Üzerindeki Kayıplar, Değer, MUDA Nedir? Yedi Tip MUDA, 16 Büyük Kayıp, Maliyet & Kayıp Yapısı (Cost&Lost), Kazançmetre, Kaizenin Temel Amacı ve Faydaları, KK Ekipleri, KK Konularının Belirlenmesi, Kayıpların Dağılımı ve Analizi, 10 Adımda Kobetsu Kaizen Çevrimi, KK Örnekleri, KK Sunumları, Örnekler, KK Sunumları Video Görüntüleri.

Hedef Kitle
Üst ve Orta Düzey Yöneticiler