6 Sigma Eğitimi

Eğitimin Amacı
Değişkenlik hayatın her anında olduğu gibi şirketler içinde hayat bulan her süreçte de vardır. Önemli olan değişkenliği minimize ederken süreçleri kontrol altına almak; çıktıları artırmaya çalışırken kusurları azaltabilme hatta mümkünse yok edebilmektir. Bahsi geçen konularda güçlü bir metodoloji olan Altı Sigma firmalara günümüz rekabet koşullarda ciddi avantajlar sağlamaktadır. Müşteri gereksinimlerinin çok iyi kavranmasıyla başlayan bu yaklaşım; nitelikli çıktı kavramı ve ölçülebilirliği; sahadan alınan verilerle çıktıları etkileyen girdi faktörlerinin ve etki şiddetlerinin tespitinde İstatistiksel analizlerin disiplinli olarak kullanımını içermektedir. Bu analizler ışığında işletme süreçlerinin yönetimi ve geliştirmesine odaklanan Altı Sigma Yaklaşımı kendine has geliştirme modeliyle firmalara ciddi kazanımlar sağlamaktadır. Firma süreçlerine müşteri gözüyle bakmamızı amaçlayan teknik ve disiplinleriyle Altı Sigma uzun vadede süreç ve operasyon mükemmelliğini firma odağına oturtmayı hedeflemektedir.

Eğitimin Süresi
1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği
Kalitesizlik maliyetlerini azaltma ve verimlilik arttırma odaklı proje çalışmalarında avantaj sağlayabilecek teknik yaklaşımlarıyla Altı Sigma disiplini alanında ön plana küresel şirketlerde kabul görmüştür. TÖAİK ( Tanımlama – Ölçme – Analiz – İyileştirme – Kontrol ) proje metodolojisinin yanı sıra uygulanabilir süreç yönetimi yaklaşımları, üretim süreçleri dışındaki diğer iş süreçlerinde de uygulanabilir olması Altı Sigmayı ön plana çıkarmaktadır. Katılımcılar Altı Sigma Proje Yönetim Metodolojisini öğrenirken Müşterinin Sesi çalışmalarıyla;  Mevcut Süreç Çıktılarıyla müşterinin gereksinimleri arasındaki farkı analiz edebilecek, Nitelikli süreç çıktısı ve süreç yönetimi yaklaşımında farkındalık yaratılacaktır. Uygulama çalışmalarının yanı sıra güncel örneklerin bolca tartışıldığı eğitimde, Veri Toplama ve Örneklem Yaklaşımları, Ölçüm Sistemleri Analizi, Grafiksel analizler, Hipotez testleri, Deney Tasarımı Felsefesi, İPK ve Kontrol Planlarının uygulanması konusunda gerekli temel bilgiler katılımcılara aktaracaktır.

Hedef Kitle
Üretim Bölüm Yöneticileri ve Çalışanları, Mühendisler, Operatörler, Bakım Personeli