Profesyonel Bakım Eğitimi

Eğitimin Amacı
Geçmiş dönemlerde kurumlar açısından sadece üretilen ve satılan miktarlar önem taşımaktaydı. Acımasız rekabet piyasası nedeniyle, ne pahasına olursa olsun yapılan üretimlerin ve neticede yeter ki satalım diyerek yaptığımız indirimlerin kuruluşlara etkisi kısa ve uzun vadede ölçülmemekte idi. Yine aynı dönemde üretim yapmak amacıyla kullanmakta olduğumuz makina ve ekipmanlar arızalansa da müşteri başka alternatifi olmadığı için üretim sonucunu beklemek zorunda idi. Kuruluşları yönetirken işleri oluruna bırakmak günümüz şartlarında mümkün değildir. Günümüzde her arıza ilave maliyet ve müşteri kaybetme riski olarak karşımıza çıkmakta ve rekabet edilebilirliği ortadan kaldırmaktadır. Arızasızlık amacıyla yapılması gereken çalışmaların değerlendirilerek kuruluşlara Bakım Yönetimi yaklaşımlarını gözden geçirme imkanı yaratmak gerekmektedir. Bu eğitim içeriğinde; TPM yönetim modeli çerçevesi içinde tarif edilen Bakım Yönetim Sistemi birlikte paylaşılacaktır.

Eğitimin Süresi
1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği
 Planlı Bakımın Gerekliliği,
 Arızalar ve Diğer Kayıplar,
 Bakım Bölümünün Sorumlulukları,
 Planlı Bakım Sisteminin Oluşturulması,
 Bakım Performans Göstergeleri,
 PB Vizyon,
 Misyon,
 Hedefler ve Master Plan,
 Bakım Organizasyonu,
 “0 Arıza” Faaliyetleri,
 Üretim Departmanının Desteklenmesi,
 Bakım Veri Yönetimi ve Raporlamalar,
 Önleyici Bakım sistemleri ve Bakım Sisteminin İşleyişi,
 Zaman Bazlı Bakım,
 Koşul Bazlı Bakım,
 Bakım Maliyetleri - Yedek Parça Stok Yönetimi,
 Eğitim Atölyesi Kurulumuna Destek Faaliyetleri,
 Planlı Bakım Faaliyetleri İle 5S İlişkisi,
 Pratik Örnekler

Hedef Kitle
Bakım ve Üretim Bölüm Yöneticileri ve Çalışanları, Mühendisler, Operatörler.