SMED Eğitimi

Eğitimin Amacı
Pazarlama ve lojistik süreçlerinin teknoloji yardımıyla gelişmesiyle bölgesel pazarlar yerine daha geniş müşteri kitlelerine hizmet vermek ve ürün gamını geniş tutmak çoğu üretim firması için rekabetin vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Üretimde esneklik olarak isimlendireceğimiz bu kavram içinde düşük talep ve yüksek ürün değişikliklerinde bile kalite, verimlilik, hız, maliyet gibi performans parametrelerinden ödün vermemenin ilk koşulu; ürün– parça geçiş periyotları olarak adlandırabileceğimiz sürelerin yani kalıp veya ürün değiştirme sürelerinin hatlar ve makinelerde minimuma indirilmesidir. Eğitimde SMED adımlarına örnek vakalarla detaylı olarak vurgu yaparak firma çalışanlarının üretim sahasında ciddi kazanımlar yaratacak aktiviteleri açığa çıkarması planlamaktadır. Ürün dönüşümü (Set-Up) aktivitelerinin nasıl daha hızlı ve etkin şekilde yapılabileceği bu eğitim kapsamında işlenmektedir.

Eğitimin Süresi
1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği
SMED, yalın üretim tekniklerinin temel taşlarından biridir. Bu eğitimde üretim yöneticileri, mühendisler, teknik elemanlar ve operatörlere katma değer yaratmayan ve süreç içerisinde müşteriden uzaklaşmış; makine ve sistem kısıtlarına saplanmış temel işlem öğelerini tespit etmenin, analiz etmenin, azaltmanın veya mümkünse yok etmenin yolları anlatılacak, standart hale getirmek için gerekli disiplin ve çalışmalar vurgulanacaktır. Ekipman kullanım oranının arttırılmasının yanı sıra SMED ‘in doğrudan ve dolaylı tüm kazanımları;  örnek uygulamaların katılımcılardan oluşturulacak iyileştirme takımlarıyla çözümlenmesiyle benimsetilmeye çalışılacaktır. Örnek video ve görsellerin yanı sıra bir software üzerinde örnek bir proje çözümlenecektir. Projenin son kısmında ise firmadaki uygulama alanları ve yapılması gerekenler tartışılacaktır.

Hedef Kitle
Üst ve orta kademe üretim yöneticileri, mühendisler, teknik elemanlar ve operatörler.