Poke Yoke Eğitimi

Eğitimin Amacı
Geleneksel kalite yaklaşımları kalite hatalarının kaçınılmaz olduğunu, fakat önemli olanın fabrikadan çıkmadan, müşteriye gitmeden önce yakalanması olduğunu savunur. Son ürün kalite kontrol, örnekleme esaslı proses kontrol ve İPK araçları yardımıyla hatalar müşteriye gitmeden önce tespit edilebilir ve iyileştirme çalışmaları yapılabilir. Yeni kalite yaklaşımı ise; Operasyonlarda proses girdilerine ait kusurları tamamen ortadan kaldırmanın imkansız olduğunu;  ancak kazara ya da dikkatsizlikle yapılan kusurları ortadan kaldırmanın mümkün olabileceği fikrine odaklanır. Ancak kilit nokta; Kusurların ve yanlış davranışların,  kusurdan hemen sonra geribildirim ve aksiyonun verilmesini sağlayan aygıt ve düzeneklerle hataya dönüşmeden engellenebilir olduğudur. PokaYoke araçları insanların dikkatsizce ve kusurlu hareket yapmasını önleyen ya da hata oluşmadan kusurları fark etmelerini sağlayan sistem, aygıt ve uygulamalardır. Eğitimin amacı Yalın Üretim Sistemleri ve “Sıfır Hata“ yaklaşımının önemli unsurlarından bir olan POKA YOKE kavramını katılımcılara tanıtmak, güncel hayat ve fabrika uygulamalarıyla aktarmaktır. Eğitimde katılımcılar vaka çalışmasıyla hata yapmaya açık bir sistemi hatasızlaştırmak için gerekli Poka Yoke çalışmalarını bire bir hayata geçirmiş ve deneyimlemiş olacaklardır.

Eğitimin Süresi
1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği
 Geleneksel Kalite Yaklaşımları
 “Sıfır Hata” Yaklaşımı
 POKA YOKE nedir?
 Hata Kaynakları ve Kök Neden Analizi
 Hatasızlaştırmanın Sistematik Yaklaşımı
 Üretim ve Hizmet Sistemlerinde POKA YOKE Uygulamaları

Hedef Kitle
Üretim ve kalite yöneticileri, çalışanları, takım liderleri ve konu uzmanları Girişimciler.