İnteraktif Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı
İtz, maliyetleri düşürmek, müşteri taleplerine daha hızlı cevap verebilmek ve karlılığı artırmanın yanı sıra, tedarik süreci halkaları arasında sinerji yaratarak rekabet üstünlüğü yaratmanın yollarını anlatıyor. İtz, firmalara değer katmaya yönelik interaktif oyunlu bir eğitimdir. Müşterilerin tedarik süreci yönetimi sisteminden daha büyük pay almak, onları, süreçlerini kendi firmalarına “outsource” etmeye ikna etmek için destekleyici rol oynayan, farkındalık yaratan bir bilinçlendirme yöntemi. Globalleşen bir dünya, sürekli artan kıran kırana rekabet, bu rekabetin içinde fiyatların daimi olarak düşmesi, buna bağlı olarak maliyetlerin aşağı çekilme zorunluluğu, kalite sorgulaması, istenen zaman ve miktarda teslimat... İşte İtz, bir tedarik süreci yönetiminin gerçek hayattaki canlandırmasına yönelik, oynarken öğreten, eğitim boyunca kişinin düşünme, planlama, hızlı ve doğru karar verme yetilerini harekete geçiren ve yaparak öğrenmenin sihri ile kalıcılık sağlayan bir oyundur.

Eğitimin Süresi
1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği
 Tedarik Zinciri Yönetiminde Yer Seçimi Kararının Sistemin Bütününe Etkisi
 Tedarik Zinciri Yönetiminde İşbirliği Kavramı 
 Tedarik Zinciri Yönetiminde Boğa Kamçısı Etkisi (Bullwhip Effect-Bilginin Bozulması) Ve Çözüm Yolları 
 Tedarik Zinciri Yönetiminde Toplam Maliyet Ve Müşteri Hizmet Düzeyi İlişkisinde Optimum Düzeyin Sağlanması (Cost / Customer Service Trade-Off)
 Tedarik Zinciri Yönetiminde Üretim Sürecinde Uyumlaştırmanın (Senkronizasyon) Sağlanmas
 Tedarik Zinciri Yönetimi Kapsamında Başarı Hikayelerinin Tartışılması Ve İnteraktif Oyuna Dayalı Bir Başarı Öyküsü Kurgusu Oluşturulması

Hedef Kitle
Üretim ve tedarik planlama ekibi çalışanları ve yöneticileri,  sevkiyat/ lojistik departmanı çalışan ve yöneticileri