Etkin Fabrika Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı
Etkin Fabrika Yönetiminin hayata geçirilmesi için, İşletmelerde Operasyonel Mükemmellik Yaklaşımı ve araçlarının uygulama örnekleri ile sunulması.

Eğitimin Süresi
1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği
Bu eğitimde, Operasyonel Mükemmellik Yaklaşımının kuruluşlara kazandırdıkları Etkin Fabrika Yönetim Modeli ve uygulama örnekleri dikkate alınarak anlatılmaktadır. Üretim sisteminin verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için üretim ve yönetim modeline duyulan ihtiyaç, uygulama ve yayılım araçları, modelin nasıl hayata geçirileceği ve sürekliliğinin nasıl sağlanacağı açıklanmaktadır.

 Kayıpların ve İşletme Performansının Ölçülmesi (OEE)
 Kayıp Analizi ve Odaklanmış İyileştirme Yönetimi
 Otonom Yönetim ve Çalışanların Katılımı
 Becerilerin Tanımlanması ve Geliştirilmesi
 Kalite Yönetimi ve Hataların Sıfırlanması
 Bakım Yönetimi ve Arızaların Sıfırlanması
 İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Yönetimi
 Süreçlerin Yönetimi
 Erken Ürün Yönetimi
 Erken Ekipman Yönetimi

Hedef Kitle
Üst ve Orta Düzey Yöneticiler ,Üretim ve Bakım Yöneticileri, Kalite Yöneticileri Yönetici Adayları, Ofis Çalışanları.