Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

Eğitimin Amacı
Katılımcıları, işletmelerde sürekli olan geçici önlemlerle tedavi edilmeye çalışılan kronik problemleri çözebilmek için, gerekli olan  Problem Çözme sistematiği ve tekniklerini kullanabilir hale getirmek ve etkin bir ekip çalışması ile  Beyin Fırtınası ile neler yapılabileceğini  göstermektir. Özellikle de  “yaratıcı düşüncenin” problem çözme ve karar verme sürecinde nasıl kullanılabileceği konularına ağırlık verilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitimin Süresi
1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği
 Tanım ve Terimler (Proses, Problem, Hata, Kusur vb. tanımlar),
 Değişim ve  Problem Nedir, Probleme Duyarlılık,
 Problem ve Çözüm, Sıfır Hata Sistemi “ZQC.”
 Kai-zen, Sürekli iyileştirme, sıfır hata,
 Veri ve Veri  toplama, Tally diyag. veri analizi, İstatistik,
 Süreçlerin (process) Kontrolü,
 Problemin çıkma nedenleri (Varyasyon),
 Problem çözme  teknikleri,
 Problem çözme  adımları, 
 PUKÖ. Metodolojisi, 5N, 1K, Metodu, Ağaç Diyagramı,
 TRIZ. Metodu, Piktografi, Altı Şapkalı Düşünme Tekniği,
 Kıyaslama, Beyin fırtınası, Nominal Grup tekniği, G8D.sistemi,
 Sebep-Sonuç diyagramı,(Balık Kılçığı diyagramı), CEDAC. Sistemi,
 Akış şeması, ağaç şeması, Nitel özellikler, Değişken özellikler
 Kontrol  (control charts) diyagramları, (x-R, p, up, c, u,)
 Korelasyon (ilişkilendirme- serpilme) diyagramı,
 Gruplandırma tekniği,
 Soru-Cevap, Ekip çalışmaları

Hedef Kitle
Kendini geliştirmek isteyen yöneticiler, üst ve orta kademe yöneticileri, kalite müdürleri ve mühendisleri, kalite kontrol elemanları, teknik elemanlar, operatörler kalite iyileştirme çemberlerinde iyileştirme ekiplerinde uygulamalarını yürütmekte, yönetim sistemleri konularında çalışan kişiler.