Sağlık Sektöründe Kalite Yaklaşımı Eğitimi

Eğitimin Amacı
Sağlık sektöründe kalite sistemleri konusunda katılımcıların uygulamalı örnekler ile bilgilendirilmelerini sağlamak ve Kalite Yönetim Sistemi kurulumu sırasında nasıl bir yol izleyecekleri ve şirketlerine özgün sistemi nasıl kuracaklarını konusunda bilgilendirmek. 

Eğitimin Süresi
2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği
 Kalite Tanımı ve Tarihçesi
 Genel Kalite Kavramları
 Sağlık Sektöründe Kalite ve Kalite Standartlarının Gelişimi
 Sağlıkta Kalite Kavramları
 Sağlıkta Kalite Standartları ve ISO 9001:2015 Standardı’nın Tanıtımı
 Sağlık Sektörüne Özel Örnekler ile ISO 9001:2015 Standardının Yorumlanması
 Kalite Sistem Dokümantasyonunun Anlatılması
 ISO 9001: 2015 Belgelendirme Süreci

Hedef Kitle
Sağlık sektöründe çalışan yöneticiler ve diğer çalışanlar