Sağlık Sektöründe Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirme Eğitimi

Eğitimin Amacı
Katılımcıları, sağlık sektörü uygulanmalarında önemi büyük olan tehlikeleri belirleme ve risk değerlendirme analizleri ile ilgili dikkat edilmesi gerekli noktalar hakkında bilgilendirerek proaktif bir yaklaşım ile tehlikeler oluşmadan önce tedbirlerin alınmasının sağlanmasıdır.

Eğitimin Süresi
1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği
 Sağlık alanında Risk analizi ve Risk Değerlendirme ile İlgili Tanımlar
 Sağlık Alanında İş Kazaları - Analizler – İstatistikî Veriler
 Sağlık Alanında Risk Analizleri
 Tehlike Belirleme ve Risklerin değerlendirilmesi için metodoloji seçimi
 Tehlikelerin Önem Derecelerinin Belirlenmesi - Belirlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar
 Nereden başlanmalı?
 Tehlike Belirmede Basit Yöntemler
 Risk Yönetimi ve Risk Değerlendirme
 Sağlıkta Risk Yönetiminin Kapsamı
 Organizasyonlarda Risk Yönetimi ve Görev Dağılımı-Komisyonların Görevleri
 Hasta Güvenliği Komitesi Görevleri
 Risk Analiz Değerlendirme Ekibinin oluşturulması
 Risk Değerlendirme Sırası
 Risk Değerlendirmede Öncelik Sırası
 Bir Hastanenin Risk Değerlendirmesindeki Hedefleri
 Risk Matrisi
 Risk Değerlendirme Süreci
 Risk Azaltma Stratejisi
 Seçilmiş Bir Tehlikenin Risk Analizinin Yapılması

Hedef Kitle
Sektöründe Çalışan Yöneticiler, Hastanelerinde Risk Analizi Yapacak ve Yönetecek Hastane Çalışanları