Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları (SHKS) Eğitimi

Eğitimin Amacı
Katılımcıları, sağlıkta kalite yaklaşımının anlaşılması ve uygulanması amacı ile Sağlık Bakanlığı tarafından özel hastanelerde uygulanmak üzere yayınlanmış bulunan, “Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları”nın incelenmesi, dokümantasyon ve alan uygulamalarının değerlendirmesi, analizleri ile dikkat edilmesi gerekli noktalar hakkında bilgilendirerek proaktif bir yaklaşım ile riskler oluşmadan            önce tedbirlerin alınmasının  sağlanmasıdır.

Eğitimin Süresi
2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği
 Sağlık Alanındaki Yeni Yaklaşımlar
 Ana hedefler ve birim/Bölüm Hedefleri
 Kurumsal Hizmet Yönetimi
 Sağlık Hizmetleri Yönetimi
 Destek Hizmetleri Yönetimi
 Kod yönetimi
 İndikatör yönetimi ve analizleri
 Anket yönetimi ve analizleri
 Öz değerlendirmelerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi analizleri
 Tatbikatlar (Masa Başı-Hasta Tahliye Tatbikatları-KYO tatbikatı)
 MSDS kartlarının hazırlanması
 Cihaz sicil Kartları
 Faaliyetlerin Dönem ve yılsonu analizlerin yapılması ve üst yönetime veri analizlerinin sunumu 

Hedef Kitle
Sağlık Sektöründe Çalışan Yöneticiler ve diğer çalışanlar