Kök Neden Analizi

Eğitimin Amacı

Kurumlarda kök neden analizleri ve hatanın belirlenmesi kavramlarını anlamak, hataların azaltılması veya yok edilmesi için bunların uygulanabilirliği konusunda gelişimi sağlamak amacıyla çeşitli teknikleri ve araçları katılımcılarla paylaşmak.

Eğitimin Süresi 
1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği

​ Süreç Yaklaşımı ve Hatalar

​ Kök Nedeni Bulma Yolları

​ Örneklerle Kök Neden Analizi

​ Kök Neden Analizi Sonucu Düzeltici Faaliyetler

​ Kök Neden Analizi Sürecinde Sorulan Sorular

​ Düzeltici Faaliyet ve Önleme Faaliyeti Arasındaki İlişki

​ Düzeltici Faaliyet Soruları

​ Nedenlerin Eksiklikleri

​ Derinlik Analizi

Hedef Kitle

Yönetim Sistemlerinin Etkin Kurulmasını ve Uygulanmasını Sağlayacak Yöneticiler, Denetçiler ve Denetçi Adayları, Danışmanlar