URGE Proje Geliştirme/Yönetimi

UR-GE  Ekonomi Bakanlığı’nın 2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde yürütülen bir ve şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmaya yönelik eğitim danışmanlık giderleri ile işbirliği kuruluşlarının proje bazlı giderlerinin desteklenmesini amaçlayan bir programdır.

Günümüz rekabet koşullarında, fiziksel kaynaklara sahip olan şirket ve kurumlar değil bu kaynakları rakiplerinden daha verimli kullananlar rekabet edebilmekte ve varlıklarını sürdürebilmektedir. Belli bir alanda faaliyet gösteren ve etkileşim içinde bulunan şirket ve kurumların oluşturduğu coğrafi yoğunlaşma o bölgedeki girişimlerin daha rekabetçi ve başarılı olabilmesi için büyük avantaj sağlamaktadır. Bu nedenle bölgelerin ekonomik kalkınma programlarında kümelenmenin önemi hızla artmaktadır.

URGE Projeleri kapsamında farklı bölgelerde yerleşik faaliyet gösteren firmalar bazında:
 Üretici firmaların ihracat yapma kapasitelerinin geliştirilmesi
 Potansiyel ihracatçıların ortaya çıkarılması
 Firmaların hedef pazarlara yönlendirilmesi
 Bu firmaların düzenli ihracat yapmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.

YÖNDES olarak, projeye katılan küme firmalarının, projeyi hazırlayan kuruluş önderliğinde, ortak ihtiyaç analizi, ortak öğrenme (eğitim ve danışmanlık) ve ortak pazarlama (tanıtım, marka, ticaret heyeti, eşleştirme) stratejilerini belirlemek üzere İhtiyaç Analizi çalışmalarını geliştirmiş olduğumuz metodolojilerimiz ile yapmakta ve raporlamaktayız. 

Proje kapsamında gerçekleştirilecek ihtiyaç analizi faaliyeti ile ilgili metodoloji bazlı tüm süreçler Ekonomi Bakanlığı’nın aşağıdaki önerileri doğrultusunda, URGE projesi sahibi kuruluş ile yapılacak görüşmeler çerçevesinde kuruluşun hedeflerine göre belirlenir.

İhtiyaç Analizi çalışmasında küme firmalarının ve sektörün yapısına göre belirlenecek metodolojiye göre aşağıdaki teknikler kullanılmaktadır.

 Ürün ve Pazar Bölümlendirmesi
 Değer Zinciri Analizi
 Porter 5 Güç Analizi
 SWOT Analizi
 Pazar Eğilimleri Analizi
 Fark (GAP) Analizi
 BCG Portföy Yönetim Matrisi
 GE/Mc Kinsey Matrisi

 

UR-GE Eğitim ve Danışmanlık Faaliyeti (2. Aşama Başvuru) İş Akış Süreci
UR-GE Proje Sonrası Bireysel Danışmanlık Faaliyeti İş Akış Süreci
UR-GE Proje ve İhtiyaç Analizi (1. Aşama Başvuru) İş Akış Süreci
UR-GE Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti (2. Aşama Başvuru) İş Akış Süreci
UR-GE İstihdam (2. Aşama Başvuru) İş Akış Süreci